За видеонаблюдение монтажните услуги се извършват само Събота и Неделя

Вид услуга

Цена без ддс:

- монтаж на IP камера (мрежова камера)

30.00 лв.

- монтаж и настройка на видеорекордер 4ch

20.00 лв.

- монтаж и настройка на видеорекордер 8ch

30.00 лв.

- монтаж и настройка на видеорекордер 16ch

40.00 лв.

- монтаж и настройка на видеорекордер 32ch

50.00 лв.

- монтаж и настройка на NVR (мрежов видео рекордер) 4ch

20.00 лв.

- монтаж и настройка на NVR (мрежов видео рекордер) 8ch

40.00 лв.

- монтаж и настройка на NVR (мрежов видео рекордер) 16ch

50.00 лв.

- монтаж и настройка на NVR (мрежов видео рекордер) 32ch

70.00 лв.

- монтаж на захранващ блок тип табло (9 или 18 канален)

18.00 лв.

- монтаж на захранващ блок (тип твърда връзка)

10.00 лв.

- монтаж и настройка на рутер

25.00 лв.

- настройка на рутер

18.00 лв.

- монтаж и настройка на устройства тип (BRIDGE)

25.00 лв.

- посещение от техническо лице за 1 час. (започнат час)

30.00 лв.

- полагане на кабел без полагане в гофрирана тръба за л.м

0.80 лв.

- полагане на кабел в гофрирана тръба за л.м

1.10 лв.

- полагане на кабел в ПВЦ кабелен канал за л.м

1.55 лв.

- монтаж на кабел с полагане в гофрирана тръба за л.м

1.25 лв.

- Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 20/20мм за л.м

2.65 лв.

- Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 40/40мм за л.м

2.95 лв.

- Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 60/60мм за л.м

3.65 лв.

- Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 100/60мм за л.м

4.40 лв.

- Монтаж на ПВЦ кабелен канал с размери до 100/100мм за л.м

5.30 лв.