ЕРА 2000 EOOД предлага продукти, които са в съответствие както с действащото законодателство, така и с гаранционната политика на съответния производител и/или дистрибутор, на тези клиенти, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Извън гаранцията за Съответствие по предходната разпоредба, някои от продуктите може да разполагат и с допълнителна Търговска гаранция. Това ще бъде уточнено в Гаранционната карта, съпровождаща стоката, в която ще присъстват и точните Условия за гаранцията.

Наличието на такава Търговска гаранция не ограничава законовата гаранция за съответствие на закупените стоки с договора за продажба по смисъла на Закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция  ЕРА 2000 EOOД отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

Гаранционният срок на стоката започва да тече от датата на продажба.

С приемането на гаранционната карта се счита,че клиента приема условията на гаранционното обслужване и е получил стоката отговаряща на описанието като е информиран за нейния специфичен начин на работа.Независимо от посочения по горе обхват на гаранцията,търговецът отговаря за липсата на съответствие на стоките,пред продажбата с договора на продажбата съгласно закона за защита на потребителите чл.113,115,119,120,126. Сайт на КЗП https://www.kzp.bg/

 ЕРА 2000 EOOД, както и производителите, имат правото да издават гаранционните карти.

Продуктите, които са предадени с гаранционна карта, издадена от производителя, се обслужват от сервизните мрежи на производителя в рамките на гаранционния период, ако има такъв в страната. Сервизните мрежи, оторизирани от производителя, поемат цялата отговорност за продукта при ползване на гаранция, при посочените от тях условия. Условията за предоставяне на гаранция могат да варират в зависимост от производителя и се определят от търговската политика на всеки производител на национално ниво. Контактите, адресите и телефоните на тези сервизи са посочени в оригиналната гаранционна карта. При дефект в гаранционния срок се обърнете за консултация чрез телефоните, посочени в гаранционната карта. Подробностите по решаване на гаранционни казуси се определят от съответния производител и неговата сервизна политика.

Гаранционният срок на стоката е посочен в гаранционната карта и започва да тече от датата на продажба;

Ремонти по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на фактура (касов бон) и гаранционна карта;

За гарантиране сигурността на предоставяните дании от нашите клиенти,връзката със сайта е криптирана със 256 битов сертификат за безопасност 'Thawte® SSL123 Certificates '.

Сервизният център на  ЕРА 2000 EOOД обслужва стоките, които са издадени с нейна гаранционна карта. Стоките трябва да са с всички документи за покупка, гаранционна карта, копие на платежния документ или фактура, подробно описание на проблема. 

Процедура за прием в сервиза: 

Приемно време на сервиза Понеделник - Петък 8.30 до 17.30   Събота и Неделя почивни дни

Прием в сервиз: Дефектните продукти трябва да бъдат доставени до сервизния център на  ЕРА 2000 EOOД лично или с куриерска фирма на адрес:Пловдив Янко Сакъзов 19, сервиз ЕРА 2000 EOOД.

Изпращането и получаването на стоки за/от ремонт в сервиза с куриерска фирма е за сметка на Купувача !

Установяване на дефект: След получаването на продукта в сервизния център, той се завежда в сервизния център и се диагностицира от нашите специалисти. Извършват се необходимите действия за отстраняване на дефекта.

Изпълнение на гаранцията

Начини за изпълнение на гаранцията могат да бъдат: ремонт на продукта; възстановяване на стойността на продукта, ако не е възможно друго решение; частична или цялостна замяна.

Всеки от изброените по-горе случаи трябва да бъде изпълнен в рамките на един календарен месец. Гаранционният срок се удължава с времето на престоя на уреда в сервиза. Този период се счита от момента на постъпването в сервиза до привеждането на продукта в изправно състояние и изпращането му по куриер или уведомяването на клиента, че може да получи своята техника в сервиза. 

Връщане на стоката към клиента:

 След привеждането на продукта в изправно състояние, той може да бъде получен в сервизния център на ЕРА 2000 EOOД или да бъде изпратен обратно до адреса по куриер, според желанието на клиента. Възможно е в някои населени места доставката да отнеме повече време, като ЕРА 2000 EOOД не носи отговорност за това.


В случай, че клиентът получи продукт без гаранционна карта, документ за покупка или друг проблем, той е длъжен да сигнализира на телефони 

Продажби крайни клиенти - 0879 98 76 76

Продажби дилъри              - 0879 98 76 04

Сервиз                              - 0879 98 76 06


или на имейл адрес: sales@erabg.com в срок до 48 часа от получаването на стоката. В случай, че клиентът не уведоми ЕРА 2000 EOOД за липсата на гаранционната карта или други документи в този срок, ще се счита, че такива са били предоставени от продавача.

Потребителят е длъжен редовно да актуализира данните в акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, защото ЕРА 2000 EOOД ще ги използва при попълването и издаването на гаранционните карти и други документи. ЕРА 2000 EOOД няма да преиздава гаранционни карти, издадени въз основа на грешни или стари данни, които клиентът не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните стоки.

Product added to wishlist
Добавен

Сайтът използва бисквитки за персонализиране, проследяване на интереси, статистика и анонимно таргетиране.

За повече подробности прочетете нашата политика за лични данни и употреба на бисквитки и общи условия за ползване на сайта.